Том 19, № 4 (2021)

Содержание

Геология, геофизика, бурение

В. И. Сначёв
PDF
6-16
М. В. Рыкус, А. В. Сначёв
PDF
17-29

Разработка нефтяных и газовых месторождений

А. Г. Лутфурахманов, Д. В. Ефимов, В. А. Павлов, М. А. Литвиненко
PDF
30-40
А. А. Мирзаянов, Г. Ф. Асалхузина, Ю. А. Питюк, Ю. Р. Валеева, А. Р. Альмухаметова, Р. Р. Гареев, А. Я. Давлетбаев, В. П. Мирошниченко, Г. П. Гусев
PDF
41-49
С. П. Гвоздик, А. К. Макатров, К. Г. Русских, Л. М. Шишлова
PDF
50-56
Г. И. Середжинова, А. В. Алфёров, П. В. Виноградов, Р. И. Валиахметов, Д. А. Небогин
PDF
57-62
Е. В. Лозин
PDF
63-70
В. А. Стрижнев, Р. Р. Асадуллин, И. Р. Арсланов, Д. В. Каразеев, Л. Е. Ленченкова, Ю. А. Кутьин, Э. Г. Теляшев, А. Г. Телин
PDF
71-80
В. Н. Гусаков, А. В. Катермин, Л. Р. Михайлова, В. В. Горбунов, Е. Ю. Невядовский
PDF
81-89

Материаловедение и защита от коррозии

О. А. Насибуллина, М. Ю. Печенкина
PDF
90-96
Е. С. Колесова, О. В. Гоголева, П. Н. Петрова, Ф. Ф. Протопопов
PDF
97-106

Транспорт, хранение нефти и газа

А. А. Паранук, А. В. Бунякин, С. И. Шиян
PDF
107-114

Машины и аппараты

П. М. Тугунов, А. О. Борисов, С. О. Сибирякова
PDF
115-120
Ю. А. Бадьин
PDF
121-131
Р. Ф. Джураев, Е. А. Наумкин, И. Р. Кузеев
PDF
132-139
Ю. А. Бадьин, А. Н. Киселев, Т. А. Яновский, А. Е. Годенко, Е. Ю. Липатов
PDF
140-152